Undervisning

Gratis artikelmateriale og undervisningsmateriale om 'generationer' til ungdomsuddannelserne

Underviser du på en ungdomsuddannelse? Så vil vi gerne hjælpe dig med at gøre 'generationer' til et interessant tema til undervisningen.

I tillæg til vores temamagasin GENERATIONER udarbejdes en række undervisningsforløb, som vi lægger op som pdf’er på denne side. Forløbene  indeholder tekster, litteraturhenvisninger, arbejdsopgaver og meget mere - og de kan bruges både tværfagligt og enkeltfagligt. Materialet er indsamlet og udarbejdet af Anne Engedal, redaktør og projektleder på Folkeuniversitetet og Lis Jensen, pensioneret lektor i engelsk og historie fra Silkeborg Gymnasium.

Nedenfor finder du først selve temamagasinets artikler lagt op som pdf én for én, så de er nemme at bruge enkeltvist i undervisningen. Herefter vil du snarest kunne finde forslag til undervisningsforløb, som er timet til et undervisningsforløb på ca. 1-4 lektioner.

Magasinets artikler som enkeltpdf’er 

Sprog på tværs af generationer – af Ole Lauridsen, lektor emeritus i undervisning og læring

”Det vigtigste er, at vi bliver ved med at forstå hinanden” – af Anne Engedal, redaktør på Folkeuniversitetet

Du er et produkt af andres livhistorie – af Majse Lind, post.doc. i psykologi

Teknologiens generationer – af Kristian Hvidtfeldt, lektor i videnskabsstudier

Mad smager bedre, når vi spiser sammen – af Julie Harboe, programmedarbejder på Folkeuniversitetet

Hinduisme til forhandling – af Marianne Qvortrup Fibiger, lektor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Bofællesskab på tværs af generationer – af Anna Falkenstjerne Beck, erhvervsph.d., Statens Byggeforskningsinstitut og Aalborg Universitet

Generationer i litteraturen – af Mads Rosendahl, professor i litteraturhistorie, Aarhus Universitet

Et væld af generationer - hvilken er du? – af Anne Engedal, redaktør på Folkeuniversitetet

Skammens smertefulde forside og lindrende bagside – af Cathrine Kingo, praktiserende psykolog

Alle tiders racisme – af Søren Hein Rasmussen, ph.d. i historie, Meganørd

Genetiske gennembrud – af Peter K.A. Jensen, klinisk lektor i biomedicin, Aarhus Universitet

Hvornår bliver man dansker? – af Laura Gilliam, lektor i antropologi, Aarhus Universitet

Da bedstefar var et bøllefrø: Ungdom i 1950’erne – af Bertel Nygaard, lektor i historie, Aarhus Universitet

Eksistens gennem generationer – af Kresten Lundsgaard-Leth, adjunkt i anvendt filosofi, Aalborg Universitet

Biodiversitetskrisen set fra en tidsmaskine – af Rasmus Ejrnæs, seniorforsker i biodiversitetsstudier, Aarhus Universitet

Fra genterapi til designerbabyer – af Rasmus O. Bak, lektor ved Aarhus Institute of Advanced Studies, Aarhus Universitet

Dans dig gennem tiden – af Helle Winther, lektor i idræt, Københavns Universitet

Hvem er Japans tabte generation? – af Mette Holm, oversætter og cand. mag. i japansk

Den store generationsquiz – af Anne Engedal, redaktør på Folkeuniversitetet

Generationerne om fortiden, fremtiden og hinanden – af Anne Engedal, redaktør på Folkeuniversitetet

At ældes med humor – af Stefan Kjerkegaard, lektor i nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet

Undervisningsforløb

Ungdomsoprør på tværs af generationer (historie og samfundsfag)