Bofællesskab på tværs af generationer

Af Anna Falkenstjerne Beck, ErhvervsPhD, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU og Kuben Management

Kunne du tænke dig at bo sammen med dine forældre, når du selv har stiftet familie? Eller bare at bo med andre på tværs af generationer og få et mere socialt liv i og omkring boligen?

Hvad er et bofællesskab?
I bofællesskaber bor man forskellige generationer sammen og hjælper hinanden i hverdagen. Ofte er dagsordenen at bo bæredygtigt. Beboerne opbygger over tid relationer til hinanden – både med jævnaldrende og på tværs af aldersmæssige forskelle. Man lærer hinanden at kende gennem fællesspisning, arbejdsgrupper, møder og fester, samtidig med at man har sin egen bolig. Derfor er der både mulighed for privatliv og for at være en del af fællesskabet.

Alle har adgang til faciliteter som fx et fælleshus, hvor man spiser sammen nogle gange om ugen. Der kan også være fælles grønne arealer, deleværksteder, vaskeri, legerum, køkkenhaver, høns eller andre dyr, alternative energi- og forsyningssystemer (fx fælles solcelleanlæg, vindmøller eller pilerensningsanlæg) og fælles parkeringsplads, så boligområdet er bilfri zone, hvor børn kan løbe frit omkring.

Bofællesskaber har mange størrelser og former og kan være placeret i byer, forstæder og på landet. De største bofællesskaber i Danmark rummer omkring 100-200 boliger, der typisk er fordelt i nogle klynger. De helt små kan bestå af blot to husholdninger – fx en børnefamilie og bedsteforældre, hvor tre generationer bor i fællesskab.

Boom af bofællesskaber
I øjeblikket bygges der nye bofællesskaber, som professionelle aktører som almene boligorganisationer og pensionskasser står bag. Tidligere var det primært selvorganiserede grupper af kommende beboere, der satte sig for at bygge bofællesskaber, de selv ville bo i. Nu samskabes de nye bofællesskaber mellem de professionelle aktører og de kommende beboere.

At bo i fællesskab er en anden måde at bo på end det traditionelle enfamiliehus eller den typiske lejlighed. Bedsteforældre får mulighed for at blive knyttet tættere til deres børnebørn og får hjælp i alderdommen, mens forældre får hjælp i dagligdagen. I bofællesskaberne deler man. Madordningen er som nævnt en fast bestanddel de fleste steder, ligesom nogle har delebilsordninger, som også kan involvere andre beboere fra lokalområdet.

Somme tider er der tilknyttet erhverv eller institutioner, som deles med lokalområdet, fx daginstitutioner og plejehjem, som i det kommende Generationernes Hus på Aarhus Havn. Man kan også bare have et bålsted eller en legeplads, der er åben for lokalområdets beboere. Bofællesskaber kan derfor være mere eller mindre åbne over for det lokale område, de er del af, selv om bofællesskabet først og fremmest er for de beboere, der har valgt denne form for bolig.

Al fysisk indendørs undervisning på Folkeuniversitetet er aflyst til og med den 20. maj som følge af corona-situationen.