Livet leves i weekenden

Af Thomas Friis Søgaard, ph.d. i Antropologi og lektor ved Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Mange unge går i byen både fredag og lørdag. Søndag hviler man ud. Mandag og tirsdag taler man om, hvad der skete i byen sidste weekend. Onsdag og torsdag lader man op til næste bytur. Nogen starter endda weekenden tidligt og går også i byen på ’lillefredag’, som er blevet kælenavn for torsdag. Livet leves i weekenden. Det festlige fællesskab har så stor betydning for de unge, at en udelukkelse fra det kan medføre forringet livskvalitet. For mange unge handler tiden mellem barn og voksen om at prøve at finde sig selv, sin plads og sin identitet i livet. Ligesom hverdagen betragtes som opladning til weekenden, kan ungdommen føles som opladning til resten af livet. Man eksperimenterer og forbereder sig til, at man inkluderes i de voksnes fællesskab. En del af disse eksperimenter foregår i nattelivet, som også danner rammen for væsentlige dele af mange unges fællesskab med vennerne. En ung kvinde fortæller: ”At gå i byen … det betyder, at du har noget at se frem til, og at du er en del af en gruppe, og det er sjovt. At gå i byen er det, som alt handler om for mig og mine venner.”

I et dansk samfund, som i stigende grad domineres af krav om ansvarlighed og effektivitet, er nattelivet blevet et sted, hvor unge i dag udlever en længsel efter frihed og emotionalitet. I nattelivet engagerer unge sig i en beruset jagt på nydelse og sjov, men også i grænseoverskridende praksisser såsom at bruge illegale rusmidler. For at modvirke unges brug af illegale rusmidler har
myndighederne i nogle byer indført såkaldte 'restaurationsforbud'. Det betyder, at en person i op til to år kan forbydes adgang til én eller alle natklubber og barer i byen, hvis personen har begået en strafbar handling – eksempelvis at besidde stoffer til eget forbrug. Forbuddet skal afskrække unge fra at bruge stoffer. Men forbuddet kan også have andre konsekvenser end de tiltænkte, særligt når forbuddet gælder en hel bys natklubber og barer. At være forbudsdømt – og dermed være afskåret fra det natlige fællesskab med vennerne – kan have negativ betydning for unges sociale liv og psykiske velbefindende. Det beskriver den unge kvinde fra før: ”Vennerne er gået [i byen], og jeg sidder alene. Jeg kan ikke det her. Jeg kan ikke leve sådan halvandet år mere. Så skærer jeg mig her [peger på sit håndled] … Jeg kan ikke holde til ikke at skulle med.”

For mange unge betyder et toårigt forbud fra de lokale barer og natklubber ikke, at de helt undlader at feste. Mange går i stedet på jagt efter alternative bytursmuligheder. For nogle er dette forbundet med nye former for risikoadfærd. En ung fyr forklarer, at han indimellem kører spritkørsel for at gå på natklub i nabobyen. En anden ung mand fortæller, at hans udelukkelse fra de lokale barer og natklubber får ham til at gå til private fester, hvor brugen af illegale rusmidler er mere udbredt og almindelig, end han er vant til: ”Efter forbuddet begyndte jeg at hænge ud med de forkerte mennesker [i stedet for at gå i byen] … Vi afprøver forskellige euforiserende stoffer, svampe … førhen tog jeg aldrig alt det shit der.”

At kunne gå i byen og feste i weekenderne har så stor betydning for de unge, at de opsøger alternative muligheder for fest og fællesskab, hvis de forbydes adgang til hjertet af nattelivet.
Helt at undlade at feste er for mange ikke en holdbar mulighed. Selv for de unge, som hurtigt lærer lektien – og som både fortryder og forsager den handling, der var årsagen til forbuddet – kan et toårigt forbud føles som at gå glip af selve livet.

51 % af de danske unge (15-25 årige) er enige i, at dem, der ikke drikker, ofte er lidt udenfor til fester. Kilde: Fuld af liv, Unges alkoholvaner i Danmark 2017, Kræftens bekæmpelse og Trygfonden.

Artiklen her er fra Hearts & Minds’ vidensmagasin om LIVSKVALITET, der i august 2018 er udgivet i et oplag på 50.000. Magasinet er støttet af Nordea-fonden.

Al fysisk indendørs undervisning på Folkeuniversitetet er aflyst til og med den 20. maj som følge af corona-situationen.