Spild af ordentlig mad

Den er en uomtvistelig del af vores hverdag: maden, vi spiser. Den kan være rå eller tilberedt. Den kan være et udtryk for kreativitet eller et udtryk for travlhed, hvor få ingredienser bikses sammen til et kortvarigt måltid, inden vi skal videre med dagligdagens øvrige gøremål. Men maden, der ikke bliver spist, er i lige så høj grad en del af vores hverdag. Selvom vi helst undgår det, ender den uspiste mad som spild. Årsagerne til madspild er mange og komplekse, og en af de komplekse størrelser, der både forårsager og reducerer spild, er ’ordentlig mad’.

Idéen om ’ordentlig mad’ fungerer som en rettesnor i den proces, der leder op til det gode måltid. Den bliver vores guide på indkøbsturen, når vi vurderer, hvor sundt noget er, om smagen lever op til alles forventninger, og om råvarerne i køleskabet kan spises eller bør kasseres. ’Ordentlig mad’ er summen af holdninger, sundhedstrends og smag, og det hele har indflydelse på, hvilken mad familien finder ønskværdig at servere. Måltider tilberedt fra bunden er mere acceptable og opfattes af mange forbrugere som bedre end forarbejdede fødevarer, der blot skal opvarmes. Desuden skal den ’ordentlige mad’ også sikre, at det gode måltid bliver en hyggelig og god oplevelse.

Et måltid er mere end maden, der serveres. Er der indkøbt de rette råvarer og kælet for tilberedningen, smitter den positive måltidsoplevelse af på madresterne. De får større værdi, og det øger sandsynligheden for, at de gemmes og spises. Er resterne for få til at udgøre et måltid eller tjene som ingredienser, indskriver de sig i en gråzone, hvor de ikke længere er ’ordentlig mad’. Risikoen for, at de ender i skraldespanden, er større, og den ’ordentlige mad’ bliver til madspild. Der sker ganske enkelt en hierarkisering af maden, hvor den del, der forbindes med en oplevet høj værdi, spises, og resten spildes.

Langt de fleste er enige om, at madspild bør undgås. Men de gode intentioner går tabt i misforholdet mellem hverdagens organisering og idealet om ’ordentlig mad’. For fremstillingen af det ordentlige måltid tilgodeser netop ikke alle hverdagens hensyn, såsom smag, sundhedstrends og økonomi. Vores prioritering af hensyn indvirker på, hvordan idéen om ’ordentlig mad’ guider vores opfattelse og håndtering af mad.

Skal børnene nå til svømning og aftensmaden derfor tilberedes hurtigt, har kokken måske ikke samme overblik over, hvilke råvarer i køleskabet der nærmer sig sidste anvendelsesdato. Maden glemmes og bliver for gammel. Desuden har resterne af det hurtige måltid en lavere værdi og kasseres oftere. Jo mindre acceptabel maden er, jo mindre er den dårlige samvittighed ved at smide det ud.

Gør det så madspild acceptabelt? Sat på spidsen kan madspild være meningsfuldt i situationen. Den løftede pegefinger fra politikere og i medierne, der gennem formaninger og påbud om øget planlægning og opmærksomhed placerer skylden for madspildet hos den enkelte forbruger, glemmer – eller ignorerer – at madspild er en utilsigtet konsekvens af en meget kompleks hverdag, der omfatter arbejdstider, transport, skoleskemaer, fritidsinteresser, indkøb og tid til afslapning. Den samfundsmæssige udfordring med at reducere madspild bør derfor angribes på flere fronter og med forskellige virkemidler, så løsningerne bliver så lette som mulige at efterleve for den enkelte forbruger i hverdagen. Borgermøder, med fokus på hvad ’ordentlig mad’ også kan være, er en vej at gå. Supermarkeder kan markedsføre varer som frosne og udskårne grøntsager som værende lige så acceptable som friske. Den enkelte forbruger kan lave madplaner og en ’rød hylde’ i køleskabet til mad, der snart skal spises. Skal madspild reduceres, kræver det, at tolerancetærsklen for ’ordentlig mad’ udvides.

Thomas Dyrmann Winkel, Erhvervs-PhD. ved Center for Interaktive Digitale Medier & Oplevelsesdesign, Aalborg Universitet