Vores vigtige netværk

Af Rikke Lund, dr.med. og lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab og tilknyttet Center for Sund Aldring, Københavns Universitet.

Selskab og samtaler. Samarbejde og kærlighed. Skænderier og bekymringer. Vi har alle sammen et socialt netværk, hvor der foregår mange former for kontakt. Det sociale netværk kan være stort eller lille, og det kan fungere godt, mindre godt eller rigtig dårligt.

Vi har et socialt netværk hele livet, men det ser meget forskelligt ud på forskellige tidspunkter af vores liv. Det er delvist en myte, at gamle mennesker har få og svage sociale relationer. Faktisk bliver vi med alderen bedre og bedre til at udvælge de relationer, der er bedst for os. Netværket bliver mindre med alderen for de fleste, men bestemt ikke nødvendigvis dårligere fungerende. Der er både midaldrende og ældre mennesker, der kun har små sociale netværk, som de sjældent har kontakt med. Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017 viser, at 4-7 % af danskere over 45 år aldrig eller næsten aldrig har nogen at tale med, hvis de har brug for hjælp, mens 6-15 % sjældent eller aldrig har kontakt til familie eller venner. Mænd har generelt mindre kontakt og adgang til støtte end kvinder.

Hvordan påvirker noget, der er så vigtigt og fylder så meget, så vores helbred? I talrige studier fra mange forskellige lande og på tværs af aldersgrupper er det vist, at svage sociale relationer og få kontakter med andre mennesker er associeret med mange forskellige slags sygdomme som f.eks. blodprop i hjertet, depression, demens og øget dødelighed. Det sociale netværks effekt på helbredet er sågar blevet sammenlignet med betydningen af rygning og overvægt.

De sociale relationer kan også betyde noget for vores funktioner før, der er tale om egentlig sygdom.
Ældre mennesker, der har svage sociale relationer eller sjældent deltager i sociale aktiviteter, er i øget
risiko for at miste evnen til fysisk at klare sig selv. De er også i større risiko for at få dårligere mentale
funktioner – også når der er taget højde for tidligere helbredsproblemer.

Der er tre fremherskende forslag til forklaringer på, hvordan sociale relationer påvirker vores fysiske og psykiske sundhedstilstand:

  1. Vores sociale relationer påvirker vores sundhedsadfærd (rygning, kost, motion, om vi kommer til lægen i tide osv.) Velfungerende sociale relationer påvirker ofte – men ikke altid – disse i positiv retning.
  2. Velfungerende sociale relationer øger vores psykiske velbefindende.
  3. Vores sociale relationer påvirker vores fysiologi. F.eks. er gode sociale relationer associeret med lavere blodtryk, mindre åreforkalkning og lavere grad af stresshormoner.

Sundhedsadfærd, psykisk velbefindende og vores fysiologi hænger tæt sammen med en lang række helbredsproblemer. Nogle af de nævnte forklaringer kan man finde støtte til i forskningen, men der er meget, man endnu ikke ved.

På Københavns Universitet forsker vi i forklaringer. Vi undersøger f.eks., om sociale relationer har betydning for muskelstyre og for den generelle betændelsestilstand i kroppen – to områder, der ikke er særlig velundersøgte. Vores foreløbige resultater tyder på, at svage sociale relationer er associeret med svagere muskelstyrke, mens vi ikke kan se en sammenhæng med den generelle betændelsestilstand i kroppen.

Sociale relationer er ikke altid en fest. Faktisk kan de være noget af det mest anstrengende og stressende i vores liv. Vi forsker derfor også i, hvad konflikter med mennesker i vores sociale relationer betyder for overlevelsen. Her finder vi blandt gruppen af midaldrende, at hyppige konflikter med mennesker i de nære sociale netværk uden for arbejdslivet øger dødeligheden og risikoen for blodpropper i hjertet. Så pas på jeres sociale relationer. De har stor betydning hele livet – også for helbredet.

Artiklen her er fra Hearts & Minds’ vidensmagasin om LIVSKVALITET, der i august 2018 er udgivet i et oplag på 50.000. Magasinet er støttet af Nordea-fonden.

Al fysisk indendørs undervisning på Folkeuniversitetet er aflyst til og med den 20. maj som følge af corona-situationen.